Hanifi Köroğlu

  1. Anasayfa
  2. Konuşmacılar
  3. Hanifi Köroğlu
Hanifi Köroğlu

Hanifi Köroğlu

Sermaye Piyasası Kurulu – Ortaklıklar Finansmanı Dairesi, Uzman

 

2007 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun oldum. 10 yılı aşkın süredir (2009-2020) Sermaye Piyasası Kurulu’nda Uzman olarak çalışmaktayım. Çok farklı sektörlerden şirketlerin finansman temini kapsamında (halka açılma süreçleri, sermaye artırımları, diğer sermaye piyasası aracı ihraçları, vb.) Kurul adına incelemeler gerçekleştirdim, halen de gerçekleştirmekteyim. Bu süreçte, şirketlerin artan finansman ihtiyaçlarına bağlı olarak kurumsal dönüşümlerini yakından gözlemleme fırsatları edindim.

Sermaye piyasası mevzuatımıza yeni düzenlemelerin kazandırılması noktasında pek çok çalışma grubunda görev ve sorumluluklar üstlendim. Sermaye piyasalarının geliştirilmesine yönelik politika geliştirme çalışmaları kapsamında gerek reel sektörle, gerekse kamu kurumları nezdinde ve uluslararası finansal kuruluşlarla yürütülen ortak çalışmalarda Kurul’u temsilen önemli görevler üstlendim. OECD, IOSCO, Dünya Bankası, EBRD ve IFSB başta olmak üzere pek çok uluslararası finansal kuruluşun komite ve çalışma gruplarında Kurul’u temsilen yürüttüğüm görevler kapsamında Kurul’un yurtdışı çalışmalarında önemli görev ve sorumluluklar üstlendim.

SPK ile OECD arasında gerçekleştirilen uluslararası bir projede görev alarak 2013-2015 yılları arasında OECD Şirket İşleri Departmanı’nda “Danışman” olarak çalıştım. Bu süreçte, “OECD Kurumsal Yönetişim İlkeleri”nin güncellenmesine yönelik revizyon çalışmasında görev aldım. Ülkemizin dönem başkanlığını gerçekleştirdiği 2015 yılı G20 Ajandası’nın da gündemi olan revizyon çalışmasıyla ülkemizin uluslararası alandaki başarısı için çabaladım. İlkelerin revizyonu kapsamında; küresel ölçekteki şirket verilerinin harmanlanması suretiyle, halka açık şirketlerin özkaynak finansmanının geliştirilmesine yönelik analiz ve çalışmalar hazırladım. Ayrıca, “Borsaların Değişen İş Modelleri” konusunda gerçekleştirdiğim çalışmalar ile tüm dünya borsalarının ortak ve ayrışan özelliklerine dair OECD yayınlarında yer verilmek üzere teknik içerik ve raporlamalar hazırladım. Bu kapsamda, OECD’yi temsilen Euronext ile ortak toplantılar gerçekleştirdim.

Ülkemizde sermaye piyasasının çok daha fazla gelişmesi gerektiğine inanan bir profesyonel olarak, finansal okuryazarlık ve finansal kapsayıcılığın geliştirilmesi başta olmak üzere sermaye piyasası alanında pek çok sosyal sorumluluk projesinde görevler aldım, bu sosyal sorumluluk projelerine çeşitli katkılar sağladım.